INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
GKNs pensionärsklubb besöker arkivets presentation om arbetet med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska samling i november 2022.

Välbesökt presentation när arkivet visade arbetet med GKN:s bildskatt

I november 2022 välkomnade arkivarie Patrik Alexandersson, tillsammans med John Gustaf Gudmundsson från arkivets egna flygmotorveterangrupp, ett sextiotal pålästa och trevliga besökare från GKNs egna pensionärsklubb för en detaljrik presentation med exempelgörande i hur arkivets arbete är upplagt med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv.
Ett skötsel- och tillgängliggörandeuppdrag av historiskt slag

Arkivet på Innovatum Science Center har som tidigare rapporterats, med nära avstämning med representanter från GKN Aerospace Sweden AB, uppgiften att sköta och tillgängliggöra bolagets historiska bild- och trycksakssamling. Rutiner för detta arbete är avtalade och avstämt, och består huvudsakligen i skötsel, och ett tillgängliggörande av historiska bilder ur samlingen i digital form på Innovatums bildarkiv på webben i den så populära “GKN-“-bildserien. Utöver detta har vi möjlighet att försöka hjälpa till med specifika flygmotorhistoriska forskarförfrågningar från till exempel författare av flygmotorhistoriska och industrihistoriska verk, och naturligtvis från GKN Aerospace Sweden AB själva kring deras historiska bildmaterial.

Vidare ser vi med glädje det stora intresset som finns från allmänheten när det gäller dessa historiska bilder från fältet i vårt digitala bildarkiv. Vi har också haft möjlighet att kunnat söka och hitta historiska flygmotorbilder som efter bolagets godkännande sedan kunnat lämnas ut till bokprojekt, personer med en bakgrund på företaget, eller till någon med specifikt historiskt intresse för denna legendariska industri från Trollhättan. Det kan tex: röra sig om utställningsbilder av flygmotorer på mässor genom decennierna, eller miljö- och byggnadsbilder, eller en övergripande produktbild från svunna tideras motorer. Allt från denna berömda industri i staden. Många foton är tagna av flygmotorindustrins mästerfotograf Sven Stertman under 1950- och 1960-talen.

Hundratal års flygmotorindustrierfarenhet samlad hos besökande GKNs pensionärsklubb

Visningen för GKNs pensionärsklubb bestod av en presentation om ursprunget till uppdraget. Det vill säga initierandet som skedde av historisk intresserade eldsjälen och GKN Aerospace Sweden AB:s tidigare informationschef Fredrik Fryklund, som såg möjligheterna i ett skötsel- och tillgängliggörande från det historiska arkivet på Innovatum Science Center, vilket ledde till ett formaliserat skötsel- och tillgängliggörandeavtal.

Efter detta intro presenterades det praktiska arbetet med urval och skötsel av bilder, och därpå följde ett stort antal exempel ur samlingen som gladde de närvarande flygmotorveteranerna – som spontant både kände igen äldre kollegor, produktslag och händelser. Något som också tillförde ny kunskap för arkivet!

Vi riktar ett stort tack till alla besökande från GKNs pensionärsförening, och därtill till alla er i föreningen som kommer på kommande uppföljningspresentationer som vi utlovat. Vi är väldigt glada över att ni var så nöjda.

Intresserad av flygmotorhistoriskt samlingsarbete?

Vill er förening i Trollhättan med omnejd ta del av en presentation om hur vi från det historiska arkivet på Innovatum Science Center jobbar med denna fantastiska historiska samling tillhörande GKN Aerospace Sweden AB?

Vi har redan idag några ytterligare historiska föreningar från närområdet på väg hit, och är glada för intresset. Ni som förening är mycket välkomna att höra av er, så ska vi se hur vi bäst ordnar en kostnadsfri presentation likt denna kring den flygmotorhistoriska skatten här på Innovatum Science Center.

Ta kontakt med förenings- och bildarkivet på Innovatum Science Center på länken här (öppnas i ny flik).

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med arkivets egna flygmotorhistoriska arkivgrupp? Läs gärna artikeln här (öppnas i ny flik).

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23