INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"
Delar av flygmotorveterangruppen i arbete med samlingen på ISC våren 2022. Från vänster: Lars Myrén, Lennart Johansson, John Gustaf Gudmundsson och Ola Nydén.

Flygmotorveterangruppens historiska insatser i samlingarna

Som känt sköter och tillgängliggör de historiska arkiven och samlingarna på Innovatum Science Center en större historisk bild- och trycksakssamling för GKN Aerospace Sweden AB, i samarbete med dem. Till stor hjälp i arbetet finns också en grupp aktiva veteraner från flygmotorindustrin, med åtskilliga decenniers erfarenhet från branschen.
Gruppens och dess arbete under våren

Bildurval för digitalisering, metadata, arkivvård – och naturligtvis tillförseln av en enorm kompetens från ämnesområdet. Där finns lite av det som Flygmotorveterangruppen bidrar med till vårt arbete med GKN Aerospace Sweden AB:s fina historiska samling.

På ögonblicksbilden, som togs under juni 2022:s vårsäsongsavslutning från deras arbete här, ses Lars Myrén, Lennart Johansson, John Gustaf Gudmundsson och Ola Nydén i samspråk kring äldre bildförteckningsböcker – med deras anteckningar om en representativ tidslinje över flygmotorindustrin synlig på whiteboard:en intill. Se obeskuren bild här nedan. Vi är också tacksamma över att kunnat få just denna ögonblicksbild bevarad, då dessvärre Lennart – en av gruppens mycket uppskattade medlemmar som hjälpt oss så mycket kring arbetet med samlingen sedan starten, gått bort i år. Mycket saknad av sina tidigare kollegor, och av oss som haft glädjen och nöjet med att få ha arbetat med honom i denna veterangrupp.

Två andra “flygmotor-veteraner” som tillfört mycket till gruppens arbete under våren saknades just denna dag i våras vid fototillfället –  Börje Gustafsson och Ulf Olsson. Vid tillfället för fotot bestod den dagens insats av gruppen annars huvudsakligen av metadatainmatning för en större mängd digitaliserade bilder, som snart kommer att glädja bildarkivets besökare i i digital form.

 

Nu startar hösten med än mer flygmotorhistoria

Vi har nu i september startat upp arbetet med Flygmotorgruppen igen. Hösten kommer att bjuda på ytterligare information för industrihistoriskt intresserade veterangrupper, med exempel ur samlingarna – och vi kommer därtill att arbeta vidare med att få fler intresserade involverade i arbetet kring de historiska bilderna.

Vi ser vidare glädjande ett stort intresse för bilderna i digital form i Innovatums bildarkiv, så vi kan med stort nöje meddela att mer historia är att vänta i framtiden!

Goda nyheter