INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
provkorning-av-rm-8

GKN Aerospace Swedens flyghistoriska bildskatt tillgängliggörs från arkivet på Innovatum

Dags för anrik flygmotorhistoria i bild! I arkivet på Innovatum Science Center finns som känt Trollhättans historia bevarad i form av Trollhättans Föreningsarkiv och Innovatums historiska bildarkiv. Som tidigare rapporterats på webben och av TTELA finns sedan en tid också GKN Aerospace Sweden AB:s tidiga historiska trycksaks- och bildskatt deponerad här med uppdrag att förvaltas och tillgängliggöras. Nu är det dags att tillgängliggöra digitaliserade historiska bilder ur denna samling i bildarkivet på webben.

GKN Aerospace Swedens historiska bildmaterials ursprung
GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildsamling sträcker sig ända tillbaks till 1930-talets början, och består av ackumulerad bilddokumentation från företaget med de allra första rötterna i NOHAB Flygmotorfabriker i Trollhättan.

Den stora merparten av GKN:s historiska bildmaterial som deponerats i arkivet för arbete och tillgängliggörande är avsatta från tidsperioden från 1941 och fram till 1990-talets början, då flygmotorverksamheten låg under Svenska Flygmotor AB, senare Volvo Flygmotor AB och därefter Volvo Aero Corporation. Under hösten 2012 uppgick Volvo Aero Corporation i GKN. Det historiska bildmaterialet dokumenterar verksamheten brett, men naturligtvis har inget material under sekretess lämnats till Innovatums arkiv för arbete och tillgängliggörande.

Kring urval och arbetet med samlingen
Utöver vanligt förekommande arkivrelaterade göromål kring samlingen sker arbetet med materialet i nära samarbete med veteraner från flygmotorindustrin och GKN Aerospace Sweden AB. Till exempel förses bildmaterialet med ytterligare metadata, för att säkra den historiska kunskapen bland de arbetat inom industrin för framtiden.

En flyghistoriskt intresserad eldsjäl, tillika veteran från Volvo Flygmotortiden – John Gustaf Gudmundsson – har som volontär varit inblandad i arbetet med samlingen från starten. Han har också varit starkt bidragande till detta första representativa urval ur bildmaterialet som gjorts, och nu tillgänglighetsgörs. Bildurvalet har också skett i avstämning med GKN Aerospace Sweden AB.

Kanske efternamnet klingar bekant för flyghistoriskt intresserade? John Gustafs far är Gustaf Gudmundson – ansvarig för teknisk utveckling på Flygmotor i Trollhättan i över 30 år, och därtill direktör för Flygmotor mellan åren 1956 och 1971. John Gustafs insats har inte bara berört ett urval ur bildmaterialet, utan han har också varit en av dem som kunnat bidra med metadata till materialet kring sin fars och de närmaste kollegornas gärning inom flygmotorhistorien.

Välkommen att ta del av bildmaterialet och kring arbetet och tillgänglighetsgörande av samlingen framöver
Efter denna introduktion, varsågod att ta del av ett första urval av närmare 100st historiska bilder inom flygmotorhistoria som nu finns tillgängliga.

Klicka på länken här intill för att utforska den nyskapade GKN-serien av bilder ur Innovatums bildarkiv på webben. Urvalet är som synes brett. Här kan du ta del av bilder på tidig företagsledning, bilder från arbetet och motortester i riggar och provrum, fritidsbilder, historiska lokaler och utomhusmiljöer och mycket mer.

Vidare urval ur bildmaterialet sker och tillgängliggörs på webben kontinuerligt. Föredrag för, och kontakt med flyghistoriskt intresserade personer och föreningar sker, och ett redan etablerat samarbete med GKN-, Aero- och Flygmotor-veteraner kommer att ytterligare utökas från arkivets sida.

Varmt välkommen att ta del av GKN Aerospace Swedens historiska digitaliserade bildmaterial:

Se de digitaliserade bilderna ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv på Innovatums bildarkiv >
Läs TTELA:s artikel från 2017 “Nytt hem för historiska bilder” >

Goda nyheter

Innovatum Science Center
13.02.24
Innovatum Science Center
09.02.24
Innovatum Science Center
09.02.24
Innovatum Science Center
05.02.24
Innovatum Science Center
05.02.24
Innovatum Science Center
02.02.24
Innovatum Science Center
24.01.24