INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
lararfortb-hallbar-utveckling

Verklighetsbaserat lärande för Hållbar Utveckling för F-6

Att utveckla elevers handlingskompetens genom ett fiktivt scenario som synliggör konflikt- och synergieffekter mellan olika intressen och behov.

Skulle du vilja jobba så med dina elever kring hållbar utveckling?
Anmäl dig då till Innovatum Science Centers fortbildning den 13 augusti!

Eftermiddagen inleds med en föreläsning om undervisning för hållbar utveckling. Därefter deltar ni i en workshop kring ett elevnära scenario med en ”skolskog” och nybyggnation av en för samhället viktig funktion i centrum. I denna genomför vi några praktiska övningar utomhus.

Vi avslutar dagen med att tillsammans fundera kring hur man kan väcka, utveckla och ta vara på elevernas engagemang i hållbarhetsfrågor.

Läs mer >

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23