INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
Arkivens Dag 2023: Varselvästklädda videoexperter från Trollhättans Videofilmare. Jan Johansson och Sune Granfelt höll föredrag.

Rapport från Arkivens Dag 2023: fokus på färg och form

Trollhättans Arkivförening arrangerade tillsammans med Föreningen Trollhättebor Arkivens Dag på Folkets Hus i Trollhättan. Ett brett urval av exempelhandlingar ur föreningsarkivet visades upp, med fokus på bland annat bilder, typsnitt och formuleringskonster. Trollhättans Videofilmare höll därtill ett uppskattat föredrag om videodigitalisering.

Bildtext: “Videoexperter i varselvästar” intill del av Trollhättans Arkivförening utställning under Arkivens Dag 2023 i Trollhättan. Jan Johansson (t.v) och Sune Granfelt (t.h) från Trollhättans Videofilmare höll uppskattat föredrag under dagen.

Utställningen från föreningsarkivet

Årets tema för nordiska arrangemanget Arkivens Dag var “färg och form”. Trollhättans Arkivförening hade med detta i åtanke arbetat med att ta fram en utställning med handlingar ur Trollhättans Föreningsarkiv som kunde exemplifiera detta.

Besökare denna dag kunde därför ta del av fantastiska foton, protokollsutdrag med formuleringskonster från förr, färgglada inbjudningskort, menyer, skrivmaskinstypsnitt och mycket annat fascinerande ur den rika föreningshistorien i Trollhättan.

Längre ned i webbartikeln kan du ta del av några exempel från utställningen.

Årets föredrag – om videodigitaliseringens “mysterier”

Klockan 12:00 välkomnade Trollhättans Arkivförenings ordförande Erik M Svensson årets föredragshållare under Arkivens Dag.

Jan Johansson och Sune Granfelt steg fram och höll en uppskattad presentation om deras förening Trollhättans Videofilmares arbete med digitalisering av äldre smalfilm. Flera exempel på deras arbete visades därtill, och diskussion och frågor kring problematiken inom området – såsom varierande skick på filmmedier behandlades.

Tack till intresserade besökare!

Vi riktar ett stort tack till alla de besökare som kom förbi under Arkivens Dag. Trevliga diskussioner, frågor och funderingar om bevarandet av föreningars handlingar och ädel Trollhättehistoria behandlades.

Kom ihåg att alla aktiva föreningar i Trollhättan kan bli medlemmar i Trollhättans Arkivförening och bevara sina föreningshandlingar i Trollhättans Föreningsarkiv. Trollhättans Arkivförening jobbar därtill aktivt för att rädda nedlagda föreningars historia för framtiden!

Känner du till någon nedlagd förening i Trollhättan med kvarvarande handlingar? Ta gärna kontakt med oss!

Intresserad att höra mer om hur din förening kan bli medlem i Trollhättans Arkivförening – eller hur du kan hjälpa till att rädda nedlagda föreningars historia för framtiden? Läs mer här.

Intresserad att ta kontakt med Trollhättans Videofilmare? Besök deras webbsida här.
(länkarna öppnas i ny flik i webbläsaren.