INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"
GKN02-1400x1400

Nya digitala seminarier om berättande och järnvägshistoria

Hur har vårt berättande förändrats över tid? Var hade vi varit utan järnvägen? Detta är frågor som vi diskuterar i våra två nya webb-seminarier i projektet Unga berättar längs Kinnekullebanan. Dåtid, nutid och framtid på platser längs Kinnekullebanans sträckning skildras ur ungdomars perspektiv och ger dem en starkare förankring och förståelse för området där de bor.

Seminarierna riktar sig framförallt till gymnasieeleverna som arbetar i projektet och handlar om berättande och upplevelser samt järnvägens historia och betydelse för samhället. Eleverna erbjuds dessa seminarier som en start i att skapa egna berättelser, som sedan ska delas på Prisma Västra Götaland.

I seminariet Konsten att berätta och skapa upplevelser diskuteras hur viktigt berättandet är och alltid har varit för människor. Vi pratar om vilka typer av berättande vi stöter på idag, där vi möter berättande i allt från reklam till TikTok. I seminariet diskuterar vi även upplevelser som berör människor och hur vi kan skapa delaktighet utan att träffas.

Järnvägens genombrott och betydelse för samhällsutvecklingen är det andra seminariet som tagits fram i projektet och belyser järnvägens utveckling från mitten av 1800-talet och visar på hur den påverkat hela samhällsutvecklingen. Järnvägen var den stora tillväxtbranschen under en lång period och formade i hög utsträckning utvecklingen av transport och urbanisering. Dessa spår ser vi ännu idag, exempelvis kring Kinnekullebanan, där en del av det smalspårnät som en gång fanns i Skaraborg ännu finns kvar och är en viktig del av infrastrukturen, inte minst för unga. Seminariet avslutas med en diskussion om järnvägens betydelse idag och i framtiden.

Båda seminarierna har mottagits bra och fått fin respons från ungdomarna som deltagit. Dessa seminarier är intressanta även för andra än gymnasieelever – så hör av dig om du är intresserad!

Goda nyheter