INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
kraftledningar

Kraftledningar – att etablera kontaktytor och nätverk mellan skola och arbetsliv

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag. För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, näringsliv och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan aktörerna etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold.

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag. För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, företag och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan skola och arbetsliv etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold.

Science centers såsom Innovatum och INSPIRIA har en samlad kompetens och erfarenhet av att möta ungdomar på en informell arena. Detta samt kontakten med näringslivet och det etablerade samarbetet med skolorna och akademin är en garant för att kunna genomföra det arbete som krävs: ge information, inspiration och motivation till ungdomar så att de förstår hur samhället fungerar och bättre kan hitta sin aktiva roll i det.

Samarbestpartners: AH Automation AB, Arbetsförmedlingen, Azelio AB, Borregaard, Cicignon ungdomsskole, Combitech AB, Daftö Resort AB, Fortum, Fyrbodals Kommunalförbund, GKN Aerospace Sweden AB, Gullmarsgymnasiet, Høgskolen i Østfold, Innovatum AB, Innovatum Science Center AB, INSPIRIA Science Center, Integra Engineering AB, Kalnes videregående skole, Kariæresenter Østfold, KGH Customs Services AB, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Kunskapsförbundet Väst, Länsförsäkringar Älvsborg, NAV, Nettbuss, Nortura, OKIndustri, Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB (Pump & Motordivison Thn), PEAB Bostad AB, Renahav Sverige AB, Sansera Sweden AB, Sarpsborg Næringsforening, Standby AB, Studio X, T Engineering AB, Teknikcollege Fyrbodal, Tenstar Simulation AB, Troll Group International AB, Trollhättans Stad (Samhällsbyggnadsförvaltningen), Uddevalla Energi AB, Ungt entreprenörskap Østfold, VBG Group Truck Equipment AB, Västra Götalandsregionen (Koncernstab regional utveckling), YrkesAkademin YH AB, ÅF Industry AB, Øst AS och Østfold Fylkeskommune.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23