Hur kan vi få alla med? En föreläsning inom projektet Få alle med

Allt fler ungdomar väljer att hoppa av sin utbildning och inte fullfölja sina studier – därför genomför vi tillsammans med INSPIRIA och samarbetspartners i Fyrbodal och Viken projektet Få alle med.

Innovatum Science Center och INSPIRIA kartlägger tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Viken varför så många hoppar av sina studier. Utifrån kartläggningen utvecklar vi metoder och verktyg för att förebygga skolavhopp och frånvaro, och som kan bidra till att företag i området förses med den kompetens de har behov av i framtiden.

Inom ramen för projektet bjuder vi nu in till en digital föreläsning måndagen 19 april 14.30-16.30 där Maria Spante (Högskolan Väst) diskuterar;

Hur kan vi få alla med?
Det kan lätt hända att svåra frågor skapar idén om att det krävs stora insatser för att åstadkomma skillnad, men ibland händer det att små insatser får oväntat stora effekter!

Hur kan det komma sig? Och hur kan man sätta igång sådana processer?

Föreläsningen visar exempel på hur man med små medel kan skapa stora effekter och förklaringen ges utifrån aktivitetsteori och transformativ agens. Exempel kommer från utbildningssektorn där så väl små barn som vuxna involveras. Konkret handlar det om så kallad “warping” genom skapadet av digitala sagor utifrån DigiHowmetoden och Strömdstadsmodellen med spridning av kunskap mellan komvuxelever och förskolan samt vidare spridning till andra professionella grupper i kommunen. Den kunskap som exemplen handlar om sätter fokus på digital kompetens och språkutveckling.

Föreläsare:
Fil. dr Maria Spante, Universitetslektor, docent. Avdelningen för informatik. Institutionen för Ekonomi och IT. Högskolan Väst.

Fler föreläsningar kommer att erbjudas inom detta projekt framöver – håll koll på vår hemsida för information och anmälan!

Goda nyheter

Kulturarv
| 15.10.21
Museiresan i Västra Götaland, kollage
Innovatum Science Center
| 06.10.21
En escape room-upplevelse 2.0
Innovatum Science Center
| 01.10.21
(Late) Summer Camp 2021
Innovatum Science Center
| 24.09.21
Höstlov på Innovatum Science Center
Kulturarv
| 23.09.21
Kinnekullebanan
Innovatum Science Center
| 21.09.21
Framtidsmat
Innovatum Science Center
| 09.09.21
Sommaren på Gården Åker
Innovatum Science Center
| 08.09.21
This is innovatumdistrict.se