INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
ludwig_ieciw_trollhaettan_2023_01

En fullspäckad vecka om interpretation och texter!

Under en härlig septembervecka samlades en kursgrupp i Trollhättan för att lära mer om att levandegöra natur- och kulturarv genom interpretation. Denna vecka fokuserade på att skriva korta tilltalande texter och utforska olika upplägg av guidning genom skyltar.

Kursen utlovade att deltagarna kanske aldrig skulle se på informationsskyltar på samma sätt igen efter genomförd utbildning, och vi tycker verkligen att det blev ett av flera resultat. Insikten kring att många skyltar oftast är på tok för långa var högst närvarande. Kursen belyste att vi med endast några få ord kan väcka intresse hos läsaren för att själv börja fundera och väcka nyfikenhet.

Viktiga utgångspunkter var begreppen Provoke – Relate – Reveal, som hjälper oss att skapa dialog med besökare genom text. Stor vikt låg också vid tillgänglighet och hållbarhet, som inte minst handlar om den sociala hållbarheten.

Utöver kursledaren Thorsten Ludwigs (Interpret Europe) enorma erfarenheter i ämnet, samt olika modeller som han delade under föreläsningar inne i vårt tillfälliga klassrum på Saab Car Museum så var vi ute i fält och jobbade med egna skyltar och inlästa texter som ljudinspelning. En av veckans höjdpunkter var när gruppen fick göra ljudinspelningar inne på Kungajaktmuseet Älgens berg. Vi mötte både talande vildsvin och bävrar, vilket var både inspirerande och roligt.

Kursgruppen var en blandning av personer med både natur- och kulturarv i fokus och vi hade mycket lärorika dagar ihop, både i naturen och i kulturarvet NOHABs gamla lokaler. Nu återstår för gruppen att fortsätta på egen hand hemma med att vidareutveckla sina skyltar och komma på nya tankar om texter och självguidande upplevelser. På detta vis kan vi stärka upplevelser på olika platser och bidra till en stärkt upplevelsenäring.

Inom projektet Upplevelsenäring och samverkan Prisma Västra Götaland kommer vi att fortsätta sprida interpretation som verktyg för att stärka upplevelser och dialog kring natur- och kulturarvsplatser.

Certified Interpretive Writer arrangerades av Interpret Europe i samverkan med Prisma Västra Götaland och Interregprojketet Upplevelsenäring. Kursen genomfördes på Saab Car Museum i Trollhättan med deltagare från Sverige och Norge.