INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Ämnesdag Prisma Västra Götaland: Tema Demokrati och föreningsliv 

Datum 25.11.21
Tid 09:30
-15:00
Plats Innovatum Science Center
Arrangör Prisma Västra Götaland
Medverkande Erik Lundberg, Docent, Statsvetenskap, Dalarnas högskola  Jienny Gillerstedt Bohusläns museum Karin Askberger, Krokstrands folkets hus  Ulla Herlitz, ordförande i Styrsö Sockens Hembygdsförening 
 OBS! Ämnesdagen är framskjuten till våren!

Välkommen till en ämnesdag i samverkan Prisma Västra Götaland 

Ämnesdagen är kostnadsfri och arrangeras av samverkan Prisma Västra Götaland. prismavg.se 

Plats: Innovatum Science Center

Tid: 25 november, 9.30-15.00 

Anmäl ditt deltagande här 

 

Preliminärt program 

9:30 Kaffe

10:00 Inledning. Prisma Västra Götaland, industrisamhällets kulturarv och demokrati.
Gerhard Jansson, Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund, Henrik Olsson, Innovatum Science Center

10:30 Civilsamhällets demokratibidrag i en turbulent tid
Erik Lundberg, Docent, Statsvetenskap, Dalarnas högskola 

11:30  MOD2021. Utställningen om kampen för kvinnlig politisk rösträtt i Bohuslän för 100 år sedan.
Jienny Gillerstedt, Bohusläns museum 

Folkets hus i Krokstrand – ett demokratiminne.
Karin Askberger, Krokstrands folkets hus 

12:00 Lunch

13:00 Den första samhällsnivån – nya vägar till lokal demokrati
Ulla Herlitz, Styrsö Sockens Hembygdsförening 

14:00 Gemensam diskussion och fika.

15:00 Avslut