INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

Samverkansdag Prisma Västra Götaland

Datum 07.02.24
Tid 09:30
-15:00
Kostnad Kostnadsfritt
Plats Saab Car Museum
Arrangör Prisma Västra Götaland
Anmälan https://boka.innovatum.se/booking/5/7/offers/42
Välkommen till Prismas samverkansdag där vi i workshopform tillsammans formulerar behov och lösningar för att vi ska bli bättre på att uppmärksamma, utveckla och tillgängliggöra kulturarvet. Målet för dagen är att få en tydligare bild av hur vi kan bli bättre tillsammans.

Prisma Västra Götaland har fokus på att utveckla kulturarvet i samverkan mellan ideella och offentliga aktörer. Som grund för samverkan finns ämnesområdet industrisamhällets kulturarv.

Prisma erbjuder idag samarbete, stöd, kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter och ett regionalt sammanhang för alla föreningar, platser och småskaliga aktörer som genom kulturarvet vill utveckla en plats, en verksamhet eller ett besöksmål för att bidra till lokal och regional utveckling.

Vi har sedan starten 2016 åstadkommit mycket tillsammans, men nu är det dags att blicka framåt och ställa de grundläggande frågorna igen.

I Prisma ingår en mångfald av organisationer och föreningar, från kulturförvaltningar till museer och kulturarvsföreningar. Allas röst är lika viktig för att vi ska få till ett bra samarbete. Därför ser vi gärna många föreningar representerade denna dag. Kom gärna flera personer från samma förening. Din medverkan är viktig för kulturarvet i Västra Götaland

 

Vad är industrisamhälles kulturarv?

Med ett perspektiv på industrisamhället fångas hela det ekonomiska och sociala system som har vuxit fram kring industrin: produktion, transporter, offentliga sektor, folkrörelser, bostäder, familjeliv, fritid och mycket annat.

Under årens lopp har industrier kommit och gått, och lämnat efter sig såväl välstånd och nya tätorter som arbetslöshet och miljöförstörelse. Det är en historia som skapar förståelse för var vi är idag.

Alla verksamheter som intresserar sig för denna tidsperiod och dess kulturarv, är välkomna att medverka i och bidra till samverkan Prisma Västra Götaland.

 

Program:

9.30    Fika

10.00 Välkomna och introduktion

10.30 Pass 1 – Utmaningar och behov
Vilka utmaningar och behov kan samverkan Prisma arbeta med?
Vilka behov och utmaningar är gemensamma för oss kulturravsaktörer

11:45 Sammanfattning av utmaningarna

12:15 Lunch på NOVA Mat och möte

13:15  Pass 2 – Lösningar, förslag och samverkan

14.45 Fika

15.15  Summering

 

Samverkande parter är:

Kulturförvaltningen VGR, Innovatum Science Center, de kulturhistoriska museerna i Borås
Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbund, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund, Västergötlands hembygdsförbund
Maritimt i Väst, NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museum, Västergötlands museum och Studieförbundet Vuxenskolan