INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
varvik23-summering-01

Uppdraget på Vårviks Gård avklarat för i år!

På uppdrag av Trollhättans stad har Innovatum Science Center bedrivit utomhuspedagogiska aktiviteter på Vårviks gård under sen vår och tidig höst 2023.

Inför vårens testverksamhet utvecklades två olika pedagogiska program som handlar om biologisk mångfald, undersökande arbetssätt och artkunskap; Nyfiken i en lupp för förskola/förskoleklass och Under din fot för årskurs 1-3. De finns som bokningsbara program i det ordinarie utbudet som går att hitta här.

Inför höstens bokningar påbörjades utvecklingen av ytterligare ett pedagogiskt program, denna gång för årskurs 4-6. Detta program utvecklades med inspel ifrån kommunekologerna Jörgen Olsson och Janette Wadman på Trollhättans stad samt projektledaren för Vårviksområdet Malin Nyberg. Detta för att få en lokal koppling till aktiviteten som handlar om fladdermöss och samexistens mellan människa och djur.

Totalt lades 70 bokningsbara pass ut under 2023 och drygt 500 barn har deltagit i ett pedagogiskt program. Till det ska läggas ca 70 medföljande pedagoger.