INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"
hopprep

Samverkansdag Prisma Västra Götaland

Den 10 oktober genomförde den årliga samverkansdagen för Prisma Västra Götaland, på Bohusläns museum i Uddevalla.

Genom inspirerande föreläsningar och workshops kring berättande, samverkan och platsutveckling fortsatte vi att utveckla den gemensamma samverkansplattform som är Prisma Västra Götaland.

Dagen inleddes med en presentation av Prisma Västra Götaland, med fokus på de utmaningar och möjligheter med samverkan kan ge. Efter kom en inspirerande föreläsning av Mikael Tomasson från sagobygden kring vårt behov av berättande.

Sagobygden

Tommy Andersson från Maritimt i Väst, berättade om samverkan mellan ideella föreningar och kommuner kring evenemang, med utgångspunkt från deras framgångsrika evenemang Vänereskadern.

Ingrid Lindberg, projektledare för Hembygd 2.0, berättade om arbetet med film, kulturarv och generationsmöten som bedrivits i projektet hembygd 2.0. Hon visade också upp några fantastiska exempel på vad som genomförts i projektet.

Se filmer från Hembygd 2.0

Förmiddagen avslutades med att David Anthin från Kistone gav en rad spännande exempel på hur man med berättelser kan stärka en plats.

Kistone

Eftermiddagen ägnades åt workshops utifrån samverkan, berättande och hur man kan nå ut med berättelser digitalt. Föreläsarna från förmiddagen höll i var sin workshop, även Anna Härdig från Västarvet höll en workshop om att nå ut i digitala kanaler.

  • Utveckla ditt berättande. Mikael Thomasson, Sagobygden.
  • Samverkan med kommuner kring evenemang. Tommy Andersson, Maritimt i Väst
  • Nå ut i digitala kanaler. Anna Härdig, Västarvet
  • Hur berättelser kan stärka en plats. David Anthin, Kistone

 

Dagen gav mycket spännande tankar och möjligheter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med Prisma Västra Götaland.

Bakom dagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv.

Goda nyheter