INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"
hopprep

Redovisning från Samverkansdag Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är ett nätverk där många olika aktörer lyfter fram Västsverige under perioden 1850 fram till idag.

Samverkan är det parterna gör det till och vi arrangerar bland annat temakvällar, ämnesdagar, föreläsningar och andra evenemang samt erbjuder kompetensutveckling för småskaliga besöksmål. Vi driver även tillsammans webbplatsen prismavg.se där vi samlar berättelser från industrialiseringen.

Den 8 november arrangerade vi en digital samverkansdag där både deltagare från samverkansparterna och externa intressenter deltog. Här följer en redovisning från mötet.

Talare
Gunilla Davidsson från Turistrådet Västsverige, pratade om hur turistrådet arbetar med stöd till små och medelstora aktörer och hur detta kan kopplas till Prismasamverkan.
Johan Graffman, har under våren gjort en förstudie om hembygdsturism för Sveriges Hembygdsförbund och presenterade resultatet av denna.
Marianne Gillberg Wallner, berättade hur föreningen Lahälla Knottfabrik bildats och hur de genom samverkan med Lysekils kommun håller på att bygga upp ett besöksmål kopplat till stenindustrin.

Prismavg.se

  • Henrik Olsson, historiker, Innovatum
    Introduktion till dagen och till Prismasamverkan. (PDF)
  • Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige – Så arbetar turistrådet med besöksnäring och kulturturism (Film, PowerPoint)
  • Johan Graffman, konsult och expert inom plats- och destinationsutveckling – Besöksnäringens betydelse och kulturturismens potential. (Film)
  • Marianne Gillberg Wallner, Lahälla Knottfabrik – Föreningens bildande och samverkan med kommunen. (Film) OBS! Utan introduktionsfilmen med historiska bilder från Lahälla.
  • Björn Ohlén, utvecklare, Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen – Sammanfattning av dagen. (Film)

Goda nyheter