INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: All dagar kl. 10-17
Logotyp "Innovatum Science Center"
Rädda världen med kultur

Rädda världen med kultur

§112 är den norska grundlagens så kallade klimatparagraf som säger att naturens resurser ska förvaltas så att de är tillgängliga för eftervärlden. Det är också namnet på ett konst- och kulturprojekt i Fredrikstad som är delfinansierat av Interregprojektet Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan.

”Tanken är att med hjälp av kulturupplevelser, samtal, möten och debatter undersöka om vi kan presentera klimatfrågan på ett nytt sätt och utforska om – och i så fall hur – vi kan vara goda förfäder för framtida generationer”, säger Ingar Guttormsen som har rollen som ”rådgiver kulturbasert næring” i Fredrikstad kommun.

Namnet anspelar på också på det internationella larmnumret 112 som en symbol för att projektet vill utfärda ett larm och en varning för det allvarliga läget för klimatet. Projektet är ett samarbete mellan Fredrikstads kommun och flera av stadens och regionens konst och kulturinstitutioner.

”I år ser vi §112 som en testpilot, ambitionen är sedan att etablera eventet som en triennal med den första fullversionen planerad till 2027. Vi menar att konsten och kulturen kan bidra med spännande mötesplatser, tankeväckande perspektiv och inspirerande idéer som kan förändra synsätt och beteenden. Ambitionen är att vi ska bidra till att rädda världen med hjälp av kultur”, säger Ingar Guttormsen.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
17.07.24
Innovatum Science Center
11.07.24
Innovatum Science Center
10.07.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Projekt
26.06.24