INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
projektmote-1400x1400

Projektmöte om upplevelse-, kultur- och besöksnäring i samverkan

Den 7 och 8 juni samlades ett sextiotal deltagare i Trollhättan till det första stormötet i interregprojektet Upplevelsenäring, som fokuserar på att stärka samverkan mellan kultur och besöksnäring. Deltagarna kom huvudsakligen från kommuner och offentliga aktörer i Västra Götaland och Östfold men det var också en del representanter för kultur- och besöksnäringen.

Mötet inleddes med att projektledarna Maya Nielsen, Visit Fredrikstad&Hvaler, och Henrik Olsson, Innovatum Science Center, redogjorde för potential och utmaningarna för kultur- och besöksnäringen. Speciellt lyftes det ekosystem som kultur- och besöksnäringen utgör – det som vi kallar upplevelsenäring.

Efter det kom en rad intressanta talare som på olika sätt belyste utmaningar och möjligheter kring upplevelsenäringen. Anna Österlund från Placebrander pratade om Konsten att skapa attraktion på en plats.

Jenny Persson, Trollhättans stad och Siri Heide Larsen Østfold Kunstsenter lyfte konsten och besöksnäringen.

Sebastian Swärd som driver företaget Whyland och restaurangen Smörtaxen fokuserade på upplevelser som förändrar och förbättrar.

Dagen avslutades med att en guidad konstvandring med Karolina Westesson, Trollhättans stad.

Dag två inleddes med att Linnea Grimstedt, Fyrbodals kommunalförbund, presenterade den utredning kring kreativa och kulturella näringar de hade gjort, utifrån frågan Vad behöver näringen?

Charlotte Hamilton från Riksantikvarieämbetet redogjorde för en utredning de gjort kring kulturarvets ekonomiska betydelse.

Dagen avslutades med en workshop som fokuserade kring frågan Vad är de avgörande faktorerna och vilka är de avgörande aktörerna för att skapa bästa möjliga utveckling för kultur- och besöksnäring i samverkan?

Stort tack till alla medverkande!

Vi återkommer eftersommaren med en rapport från mötet.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23