INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
flygmotor-bokdonation01

Mer flygteknik landad i Innovatums historiska samlingar

I dessa ovanliga tider har det varit nödvändigt också för arbetet med Innovatums historiska arkiv och samlingar att ställa om. Bibehållen servicegrad har kunnat upprätthållas med föreningsarkiv, bildarkiv och historiska samlingar - om än på distans när det gäller möten. I dagarna innebar ännu en utomhusavstämning ett fint tillägg i form av flyghistorisk bokdonationen från familjen Gudmundsson i Trollhättan!

En unik bokskatt
Gustaf Gudmundsson, ansvarig för teknisk utveckling på Flygmotor i Trollhättan i över 30 år, hade ett rikt eget bibliotek inom teknik- och flygområdet. Stora delar av hans boksamling doneras nu av Gustafs son, John Gustaf Gudmundson (på bilden nedan), till Innovatums historiska samlingar i Trollhättan. Häri återfinns böcker från tidigt 1900-tal fram till omkring 1970-talet inom ämnen som flygteknisk utveckling, såsom aerodynamik, materialval och motorteknik.

Arbetet med böckerna fortgår, en sökbar lista upprättas, och bokuppsättningen kommer att ingå i samlingarnas referensbibliotek, och vara tillgänglig för allmänheten att ta del av i föreningsarkivet- och bildarkivets intilliggande forskarrum när vi åter har möjlighet att ta emot besökare på plats.
John Gustaf är också en av medlemmarna i den grupp av Flygmotor- och GKN-veteraner som hjälper till i arbetet med den historiska samlingen som förvaltas av Innovatum för GKN Aerospace Sweden AB.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23