INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt, Tis 11-14, Ons-Sön 11-16
Svenska Flygmotor AB. Första motor typ RM-2A till J29 Flygande Tunnan i provbänk 1952. Motorn är en licenstillverkad och vidareutvecklad motor från de Havilland. Fr.v. Ing. Dahl, övering. Gudmundsson. Detalj ur bild / foto beskuret. I ursprungsbild också ytterligare motordetalj och ing. Gustavsson stående till höger. Se GKN-00007 i Innovatums bildarkiv. Ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv. Bildkälla: Innovatums bildarkiv.

Mer flygteknik landad i Innovatums historiska samlingar

I dessa ovanliga tider har det varit nödvändigt också för arbetet med Innovatums historiska arkiv och samlingar att ställa om. Bibehållen servicegrad har kunnat upprätthållas med föreningsarkiv, bildarkiv och historiska samlingar - om än på distans när det gäller möten. I dagarna innebar ännu en utomhusavstämning ett fint tillägg i form av flyghistorisk bokdonationen från familjen Gudmundsson i Trollhättan!

En unik bokskatt
Gustaf Gudmundsson, ansvarig för teknisk utveckling på Flygmotor i Trollhättan i över 30 år, hade ett rikt eget bibliotek inom teknik- och flygområdet. Stora delar av hans boksamling doneras nu av Gustafs son, John Gustaf Gudmundson (på bilden nedan), till Innovatums historiska samlingar i Trollhättan. Häri återfinns böcker från tidigt 1900-tal fram till omkring 1970-talet inom ämnen som flygteknisk utveckling, såsom aerodynamik, materialval och motorteknik.

Arbetet med böckerna fortgår, en sökbar lista upprättas, och bokuppsättningen kommer att ingå i samlingarnas referensbibliotek, och vara tillgänglig för allmänheten att ta del av i föreningsarkivet- och bildarkivets intilliggande forskarrum när vi åter har möjlighet att ta emot besökare på plats.
John Gustaf är också en av medlemmarna i den grupp av Flygmotor- och GKN-veteraner som hjälper till i arbetet med den historiska samlingen som förvaltas av Innovatum för GKN Aerospace Sweden AB.