INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
Bygdetun - kopia

Lyfta en plats hjärta – tillsammans

När vi utvecklar en plats och vill förmedla dess innersta, dess själ för andra, är det viktigt att låta närområdet vara med och ge interpretation plats redan från ruta 1 i processen. Bestämma en tydlig riktning. Det görs alltid bäst i samverkan.

Under en fin höstvecka i mitten av oktober samlades 9 personer från olika delar av världen (närmare bestämt Rumänien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Norge) i Trysil i Norge för att lära om interpretationplanering. Galet intensiva dagar, men fyllda med insikter, kunskap och nya varma bekantskaper. Precis så som europeiska projekt och kurser bör vara. Berikande och brobyggande.

Trysil är vitt känt som skiddestination, men området vill också lyfta sitt kultur- och naturarv. Med en varm inbjudan från Norske Parker, så fick vi deltagare möta ”Trysil Bygdetun”. En vacker plats med vidunderlig utsikt och många vackra hus från förr. I vår lärdomsprocess under veckan var uppdraget att möta platsen och dess intressenter för att se hur platsen kunde börja tala med sina besökare. Berätta sin berättelse.

Genom att praktisk arbeta oss igenom kunskaper kring interpretation och planering förmedlade av vår kursledare byggde vi steg för steg planer för hur de lokala intressenterna efter vår avfärd kunde utveckla interpretation på bygdetunet. Genom skulpturer, levandegörande guider, filmer, QR-koder, event och mycket mer. Den sista dagen presenterades två grupparbeten som tagits fram genom att lyssna till lokalbefolkning och intressenter. Men också genom att vi deltagare fått supa in platsens doft, varande och historia. Samt mycket skrivande och klurande kring mallar och strukturer som vi fick i kurslektionerna. Precis som vid framtagande av en interpretationsguidning är det ett tema som sätter en inramning för en interpretationsplan. Temat hjälper oss att inte sväva iväg och bli otydliga, blir ett stöd till att möta upp deltagare i en gemensam ram. Göra besöket och upplevelsen lättillgänglig och meningsfull för besökare, kort och gott.

Grupparbeten till sent på kvällen gjorde oss alla minst sagt möra, men härliga middagar ihop fyllda med skratt och utbyten fyllde oss med energi. Underbar mat varje dag. Avslutningsdagen var storstilad med både skådespel, färgglada presentationer och kulning. Oförglömligt.

Vi hoppas nu att Norske parker med samverkanspartners och lokalbefolkningen kan sätta nytt liv i bygdetunet med lite rekommendationer från oss. Vårt besök var inramat av fint värdskap från Norkse Parker och vi hoppas på ett varmt återseende. Väl hemma är vi deltagare nu försjunka i våra hemuppgifter där vi alla ska ta fram planer för lokala upplevelser. Till vår hjälp har vi mallar och strukturer som ”nycklar” att hjälpa oss i planerna. Alla kursdeltagare träffas regelbundet på webben för att fortsätt berika och stötta varandra. Vi är ju ett internationellt team nu.

Undertecknade jobbar dagligen ihop med den ideella kulturarvssektorn genom vår samverkansplattform Prisma VG där vi erbjuder kurser och stöttning i arbetet med interpretation. Vi har tagit fram en egen utbildning som är mycket förenklad och har planer för fler spår. Vi håller även i workshops och föreläsningar i ämnet. Varje dag är en ny dag att berätta om samhällets omvandling från industrialismen fram till idag och det gör vi bäst tillsammans och på ett sätt så alla kan vara med. Med interpretation helt enkelt.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23