INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
kov

Konst och vetenskap

Sedan några år tillbaka samarbetar Konsthallen, N3 och Innovatum Science Center i ett projekt som kallas för ”Konst och vetenskap”.

Samarbetet bygger på en gemensam syn på att konst och kreativitet öppnar upp våra sinnen och ökar vår förståelse för världen vi lever i, där vetenskapen är en metod att förstå världen.

Under veckorna 3-5 besöker 5-åringar från de centrala förskolorna Innovatum Science Center. Där får de en ”ljud- och ljusupplevelse” där vi bland annat undersöker hur ljud bildas och hur olika sorters ljus påverkar hur vi uppfattar vår omgivning.

Barnen i år kommer från förskolorna Trilobiten, Maskrosen, Smultronet, Äventyret, Stallet, Stämporten, Ekorren, Tistelstången och Vällingklockan.