INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
jarnvag

Järnvägen i Västra Götaland – historia, idag och i framtiden

Den 28 november genomfördes en temadag om Järnvägen i Västra Götaland, historia, idag och i framtiden.

Detta seminarium, som arrangerades av Prisma Västra Götaland, belyste på olika sätt järnvägens historiska betydelse samt järnvägens situation idag. Fokus låg på de regionala banorna i Västra Götaland, deras framväxt, betydelse och utmaningar i framtiden.

Seminariet inleddes med en kort presentation av Prisma Västra Götaland och en inbjudan att medverka på den digitala plattformen prismavg.se. Henrik Olsson från Innovatum gav en bakgrund till järnvägens utveckling i Europa och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Här betonades inte minst kopplingen till den industriella utvecklingen och järnvägens tydliga samhällsbyggande betydelse.

Magnus Hansson från Riksarkivet berättade om Järnvägen i arkiven, med fokus på SJs stora arkiv som finns i Göteborg. I arkivet finns en mängd handlingar som på olika sätt belyser järnvägens utveckling och betydelse.

Gerhard Jansson från Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg och Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund redogjorde för två exempel från Västra Götaland. Framväxt och utveckling av ett smalspårigt järnvägssystem i Västergötland och Bergslagsbanan i Dalsland. Gerhard berättade om skillnaderna mellan dessa båda järnvägsbolag, vilka olika intressen som låg bakom och deras stora betydelse för samhälls- och näringslivsutveckling.

Avslutningsvis berättade Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen, om läget för de regionala banorna idag och vilka möjligheter och utmaningar som finns idag. Pontus gav en bild av ett ökat intresse för järnvägens betydelse, kopplat till miljö- och klimatfrågor och ett ökat behov av transporter. Det var också tydligt att det är stor skillnad för de banor som är i utkanten av regionen, och de nära Göteborg som har en tydlig kapacitetsbrist. Med en utbyggnad skulle järnvägsåkandet kunna öka.

Sammantaget gav dagen intressanta perspektiv över både historia och nutid. Inte minst finns det idag ambitioner på utbyggd järnväg som liknar det vi genomförde på 1800-talet. Det betonades också hur viktig järnvägen varit för att bygga samhällen, och hur viktig den fortfarande är.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23