INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: All dagar kl. 10-17
Logotyp "Innovatum Science Center"
Fredrikstadsmodellen för samverkan

Fredrikstadsmodellen för samverkan

På projektets stormöte i Fredrikstad fick deltagarna höra hur den norska kommunen jobbar för att skapa fler, tätare och bättre samarbeten mellan kulturlivet och näringslivet. Den så kallade Fredrikstadsmodellen innebär att kommunen har en särskild roll med uppgift att vara en länk mellan de två områdena.

Tjänsten ”rådgiver kulturbasert næring” har bland annat till uppgift att vara en ”kombinatör” som kopplar samman aktörer i kulturlivet och näringslivet i det som projektet kallar ”upplevelsenäring”. I grund och botten handlar det om att skapa värden både för besökare och bofasta och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

”Upplevelsenäringen är en självklar del av Fredrikstads näringsliv och genererar betydande inkomster till kommunen. Kulturlivet levererar ofta innehållet till upplevelsen av staden, något som också hjälper oss att attrahera och behålla kompetent personal i våra företag. Det räcker inte med förskolor och fotboll för att samhället ska må bra och utvecklas”, menade näringslivschefen Kari Halvorsrud.

Övertygelsen är att frågan är för viktig för att endast bygga på enskilda eldsjälars engagemang, istället måste man göra förändringar på organisations- och systemnivå.

”För oss handlar det om att använda resurserna på bästa sätt, att tänka och utvecklas tillsammans och optimera effekten på de insatser som görs. Ett exempel är att vi nu arbetar med att knyta tätare band mellan kulturlivet och verksamheter som butiker, restauranger och kaféer”, berättade Kari Halvorsrud.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
17.07.24
Innovatum Science Center
11.07.24
Innovatum Science Center
10.07.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Projekt
26.06.24