INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
fam

FAM – att skapa och testa verktyg samt metoder för att hindra skolavhopp

Allt fler ungdomar väljer att hoppa av sin utbildning och inte fullfölja sina studier. Under de kommande tre åren skall Innovatum och INSPIRIA med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka ta reda på varför och utifrån detta utveckla metoder och verktyg som kan förebygga skolavhopp och frånvaro. Interregprojektet kallas FAM: få alle med.

Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av sin utbildning och inte fullföljer sina studier. Innovatum och INSPIRIA skall tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka kartlägga varför. Utifrån detta skall det utvecklas metoder och verktyg som syftar till att förebygga skolavhopp och frånvaro, och som kan bidra till att företag i området förses med den kompetens de har behov av i framtiden.

Projektet önskar också öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden för unga vuxna. Vi vill skapa och utveckla ett utbud på science centers gentemot elever och skolor som blir ett komplement till ämneskunskaper och formellt lärande. Fokus ligger på tankesätt (21st century skills, growth mindset) och förståelse för att personliga färdigheter är viktiga verktyg för ett gott arbetsliv.

Samarbetspartners: Cicignon ungdomsskole, Högskolan Väst, Høgskolen i Østfold, Innovatum Science Center AB, INSPIRIA Science Center, Kalnes vidaregående skole, Karrieresenter Østfold, Kunskapsförbundet Väst, NAV, Trollhättans Stad, Ungt entreprenørskap Østfold och Østfold Fylkeskommune.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23