INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
berattelser-fran-nohab-stig-svantesson-under-intervju-2018

Berättelser från NOHAB: Stig Svantesson började sin bana som elektriker under andra världskriget

Dags för historia som utspelats här på Innovatum-området. Hör Stig Svantesson berätta om hur han kom att börja arbeta på NOHAB mitt under andra världskriget. En del av Innovatums industrihistoriska dokumentationsarbete.

NOHAB – lok, turbiner och dieselmotorer, och en del i att Trollhättan tillverkade bilar
För många är NOHAB främst kända för sin tillverkning av lok. Man har dock på denna industri i Trollhättan också tillverkat vattenturbiner, tryckpressar, fartygsdieselmotorer och mycket annat. Samtliga produkter som genom åren exporterats världen över.

I NOHAB finns grunden till mycket av Trollhättans storhet som industriort. En direktlänk finns också till biltillverkningen på SAAB – sannolikt den mest kända konsumentprodukten som tillverkats i Trollhättan – som kanske inte är känd för alla.

På 1930-talet bildas NOHAB Flygmotor AB för att på statligt uppdrag tillverka flygmotorer. I detta bolag finns sedan en del av grunden till det som blev Svenska Aeroplan AB (SAAB), efter statens önskan att också tillverka flygplan. Efter andra världskriget går sedan som känt SAAB över till att tillverka personbilar. Dess första serieproducerade bil, SAAB 92, lanseras 1949.

NOHAB-nestorn Stig presenterar sig
Stig Svantesson föddes i januari 1928 i Trollhättan. Han är känd av många i staden som en riktig nestor när det gäller NOHAB:s historia, bland annat genom sitt delaktighet i den så kallade NOHAB-gruppen med fd NOHAB-anställda som regelbundet möts upp och diskuterar och gör insatser kring företagets historias bevarande. Därtill har Stig genom åren hållit en mycket stort antal uppskattade föredrag runtomkring i staden kring NOHAB:s historia.

Det är ett nöje att här ge en första inblick i, och kunna presentera, Stigs egna berättelse om sitt yrkesliv på NOHAB, ur intervjun som gjordes 2018. Detta blir samtidigt starten på ett återkommande tillgängliggörande ur Innovatums industrihistoriska dokumentationsprojekt med intervjuer av NOHAB-veteraner.

Hör Stig Svantesson berätta om hur han kom att börja arbeta på NOHAB

Mer kring projektet och NOHAB-veteranintervjuernas form
Ett tydligt formulerat mål för dokumentationsinsatsen av Trollhättans industrianställdas berättelser är som tidigare rapporterats att säkerställa att ett brett urval av yrkesroller kommer till tals och dokumenteras för framtiden.

Resultatet av intervjuerna från Innovatums projekt med intervjuer av tidigare NOHAB-anställda, kommer likt de som gjorts med SAAB-anställda att kunna presenteras både i ljudform- och i transkriberad textform framöver. Frågeställningarna som använts i intervjuerna har är av öppen form, för att möjliggöra och uppmuntra ett friare berättande.

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Den färdiga intervjun är därför genomlyssnad av den som blivit intervjuad och också i vissa fall ändrad i form av tillägg från kompletterande intervju med förtydliganden utifrån den intervjuades önskemål. Den intervjuade har också haft möjligheten att få eventuella önskade delar borttagna. Den färdigställda intervjun där tillgängliggörandet sker i från är därför en version som den intervjuade lämnat sitt uttryckliga godkännande till att bevara och tillgänglighetsgöra i projektet för framtiden.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23