INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16
barn-och-familjeaktiviteter

Barn- och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer

NAV har fått beviljat 100 000 kr från Västra Götalandsregionen för att starta projektet Barn- och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer – ett projekt NAV tillsammans med arbetslivsmuseer, Innovatum och Studieförbundet Vuxenskolan arbetat fram under 2019.

Projektet startades med en kick-off på Åsle Tå den 10 december med föreläsning och workshop om det mest grundläggande vi har – vårat berättande. Mikael Thomasson från Sagobygden föreläste och höll en workshop om berättandet som ett immateriellt kulturarv och ett viktigt verktyg i arbetet med att förmedla historier och känslor från våra platser.

Tack alla medverkande arbetslivsmuseer och alla ni som deltog i arbetet under 2019 för att lägga grunden till vårt gemensamma projekt Barn- och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer.
Arbetslivsmuseerna är en viktig del av den småskaliga besöksnäringen som ger unika möjligheter till upplevelser och lärande för invånare och besökande till regionen. Arbetslivsmuseerna har dock generellt varit dåliga på att locka barn och familjer till sina museer och platser.

För att arbetslivsmuseerna skall kunna stärka sin roll i det turistiska systemet är det viktigt att utveckla kapacitet och kompetens att ta emot familjer på ett bra sätt. Detta projekt ansluter också till den handlingsplan för kulturturism som togs fram i EU-projektet CHRISTA och i samverkan Prisma Västra Götaland, vilken syftar till att stärka de småskaliga besöksmålen och göra dem mer attraktiva i ett turistiskt perspektiv.

Familjer med barn i olika åldrar är en viktig målgrupp när vi vill locka nya, gärna yngre, och inte minst fler besökare till våra arbetslivsmuseer.

Syftet med projektet är att:

  • Locka målgruppen barnfamiljer till arbetslivsmuseer
  • Stödja utvecklingen av aktiviteter för barn och familjer på arbetslivsmuseer
  • Skapa en gemensam och attraktiv marknadsföring av intresserade arbetslivsmuseer som riktas för barnfamiljer

 

Projektet har två tydliga spår:

  • stödja utvecklingen av barnaktiviteter på de arbetslivsmuseer som medverkar i projektet. Ambitionen är även att sprida kunskap, inspiration och resultat för att fler arbetslivsmuseer i framtiden ska komma igång med aktiviteter för barnfamiljer.
  • tillsammans med deltagande arbetslivsmuseer ta fram ett gemensamt marknadsföringskoncept som knyter samma aktiviteter och besöksmål samt synliggöra dem för målgruppen.

 

Samarbetspartners
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är projektägare och står tillsammans med Innovatum Science center och Studieförbundet Vuxenskolan för projektledning. I projektet ingår också en grupp på ca. 8 arbetslivsmuseer, kommunala museer och andra ideella kulturarvsföreningar som anmält sitt intresse och under våren deltagit i förarbetet till projektet.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
18.09.23
Innovatum Science Center
13.09.23
Kulturarv
30.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
23.08.23
Innovatum Science Center
22.08.23
Innovatum Science Center
20.07.23