INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Temadag: Interpretation – att levandegöra natur- och kulturarv

Datum 19.10.23
-19.10.23
Tid 09:00
-16:00
Kostnad Kostnadsfri
Plats Dalsland Center och Kanalmuseet, Håverud
Arrangör Inspirationsdagen medarrangeras av Interregprojektet Upplevelsenäring – Kultur och besöksnäring i samverkan.
Anmälan https://forms.office.com/e/uKMaEK2s2X
Interpretation är kortfattat ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats/miljö eller ett föremål om det betyder något för dem.

Den pedagogiska idén syftar till att stimulera och utmana människor att reflektera över platsen/föremålet och dess tillhörande berättelser. Inom interpretationsområdet finns flera olika metoder och modeller att jobba efter. Genom personlig guidning, skyltar, audioguider med mera kan vi hjälpa våra besökare att uppleva och skapa en egen relation till platsen och dess historia.

Välkommen till en temadag där du får lära dig mer om interpretation och dess möjligheter. Du kommer också att få prova själv i en kreativ och rolig workshop!

 

Program:

09.30 Kaffe med fralla

10.00 Presentation av dagens upplägg
Linn Björk, kulturarvsutvecklare, Innovatum Science Center

10.10 Vad är interpretation – eller meningen med det hela?
Paul Henningsson, musedia/Interpret Sweden Network, arbetar brett med museer, besöksmål, natur- och kulturmiljöer för att formulera besökarinriktad kommunikation, i både analoga och digitala miljöer.

10.30 Erfarenheter av Interpretation i det dagliga arbetet
Interpret Europe är en internationell organisation som ger certifierade kurser i
Interpretation. Vad tar man med sig om man genomgått en interpretationsutbildning och tänker man sedan annorlunda kring sin dagliga verksamhet? Hur går det att omsätta kunskapen i praktiken?
Märta Gustafsson och Linn Björk, kulturarvsutvecklare, Innovatum Science Center och Jessica Bergström, utvecklare, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR

11.30 Paus

11.40 Erfarenheter av att använda interpretation på ett besöksmål
Amanda Nord Axelsson, verksamhetsansvarig på Derome Trä & Nostalgimuseum, berättar om sina erfarenheter av att utveckla sina guidningar med hjälp av interpretation.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00- 14.30 Workshop
Vi beger oss ut i Kanalmuseet eller dess omgivning för att undersöka interpretation på plats för att sedan jobba vidare i mindre grupper.

14.30 -15.00 Kaffe/fortsatt workshop

15.00–16.00 Presentationer av workshopen