INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Sommarlov på Innovatum Science Center

Datum 24.06.19
-18.08.19
Tid 10:00
-17:00
Kostnad Ordniarie entré
Plats Innovatum Science Center och Innovatumområdet
Arrangör Innovatum Science Center, Innovatum Kulturarv, Saab Car Museum
I sommar firar vi 50-årsjubileet av den första månlandningen med massor av roliga aktiviteter, experiment och planetarievisningar för hela familjen!

Utan astronauter som Neil Armstrong, “Buzz” Aldrin och deras kollegor hade nog inte rymdfärden till månen för 50 års sedan ägt rum.

Citatet ”One small step for (a) man, one giant leap for mankind”* hade heller inte nått runt hela jordklotet och inspirerat tusentals att nå ut till stjärnorna.

Astronauter måste genomgå en lång och tuff utbildning för att kunna färdas i rymden. Hos oss på “Innovatum Space Center” kan du vara astronaut för en dag och känna på hur det är att ta första steget på månen, lära dig mer om stjärnorna och programmera robotar.

Var med i minst tre av aktiviteterna, samla ihop stämplarna i din astronaut-tränings-checklista och få din egen Mission Batch efter väl genomförd astronaut-träning!

Kolla upp alla våra sommaraktiviteter på vår temasida här! >

SUMMER AT INNOVATUM SCIENCE CENTER

This summer we celebrate the 50th anniversary of the moon landing with lots of fun activities, experiments and planetary shows for the whole family.

Without astronauts like Neil Armstrong, “Buzz” Aldrin and their colleagues, the journey to the moon 50 years ago probably would’t have taken place. The quote One small step for man, one giant leap for mankind had not gone around the whole globe and inspired thousands of people to reach the stars.

Astronauts must take part in a long and tough training in order to fly into space. At the Innovatum Science Center you can be an astronaut for a day and know how to take the first step on the moon, learn more about the stars and program robots.

Join at least three of the activities, collect the stamps in your Astronaut Training Checklist and get your own Mission Patch after a completed astronaut training mission.

Check out all the summer activities at our theme page! >

* = Det har länge sagts att Armstrong av misstag utelämnade ett ”a” från frasen ”That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”, vilket då blir det lite kryptiska ”ett litet steg för människan, ett stort steg för mänskligheten”. Armstrong hävdade dock att han hade sagt det korrekt (vilket somliga argumenterar att det med Armstrongs tendens till noggrannhet och precision inte finns någon anledning att tvivla på), och en digital ljudanalys av Peter Shann Ford (som slutfördes i september 2006) bekräftar att den saknade stavelsen bara var ohörbar på grund av brus och begränsningar i den tillgängliga kommunikationsutrustningen. Fords upptäckt har ännu inte verifierats av språkexperter, men Armstrong har uttryckt sin önskan att citatet bör skrivas med ”a” inom parenteser: ”That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind”.

Källa: Wikipedia