INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Samverkansdag Prisma Västra Götaland

Datum 08.10.20
Tid 13:00
-16:00
Plats Digitalt, Microsoft Teams
Arrangör Prisma Västra Götaland
Medverkande Gunilla Davidsson, Björn Ohlen, Elin Sörensson, Johan Graffman, Marianne Gillberg och Jessica Bergström
Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag! Bakom dagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv.

Under denna femte årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas. På grund av Covid-19 kommer årets träff att ske digitalt där alla föredrag spelas in och går att titta på i efterhand.

Eftermiddagen kommer att bestå av inspirerande föreläsare blandat med information.
Temat för dagen är Besöksnäring och Turism.

Talare:

  • Gunilla Davidsson från Turistrådet Västsverige, kommer att prata om hur turistrådet arbetar med stöd till små och medelstora aktörer och hur detta kan kopplas till Prismasamverkan.
  • Johan Graffman, som kommer att hålla en presentation under pass 2, har under våren gjort en förstudie om hembygdsturism för Sveriges Hembygdsförbund och kommer att presentera resultatet av denna. Det finns alltså all anledning för hembygdsföreningar som har ambitioner att göra sina gårdar till besöksmål att lyssna.
  • Marianne Gillberg Wallner kommer under det avslutande passet att berätta hur föreningen Lahälla Knottfabrik bildats och hur de genom samverkan med Lysekils kommun håller på att bygga upp ett besöksmål kopplat till stenindustrin.


Program:

12:30 Incheckning
Mötesrummet är öppet och det finns möjlighet att koppla upp sig.

13:00 Pass 1
Välkomna och introduktion till dagen!
Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige – Så arbetar turistrådet med besöksnäring och kulturturism
Björn Ohlen, Förvaltningen för kulturutveckling – Presentation av arbetet med kulturturism inom Prisma
Elin Sörensson, Innovatum – Prismas gemensamma utbildningar

Paus

14:00 Pass 2
Johan Graffman, konsult och expert inom plats- och destinationsutveckling – Besöksnäringens betydelse och kulturturismens potential.
Live från Textilmuseet

Paus

15:00 Pass 3
Marianne Gillberg Wallner, Lahälla Knottfabrik – Föreningens bildande och samverkan med kommunen.
Jessica Bergström, Förvaltningen för kulturutveckling – Prismas mobilguide
Sammanfattning och avslutning

16:00 Slut

Efter anmälan får ni vidare instruktioner och en länk för att kunna delta i mötet. Det finns möjlighet att testa tekniken inför mötet för dig som är ovan. Fyll i detta i anmälan så kontaktar vi dig.