INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Hur kan vi få alla med?

Datum 19.04.21
Tid 14:30
-16:00
Plats Online
Arrangör Innovatum Science Center, Trollhättans Stad, Högskolan Väst, Interreg, Inspiria Science Center
Anmälan carolina.barros@innovatum.se
Inom ramen för projektet FAM, Få alle med, bjuder vi till en digital föreläsning

Det kan lätt hända att svåra frågor skapar idén om att det krävs stora insatser för att åstadkomma skillnad, men ibland händer det att små insatser får oväntat stora effekter! Hur kan det komma sig? Och hur kan man sätta igång sådana processer?

Föreläsningen visar exempel på hur man med små medel kan skapa stora effekter och förklaringen ges utifrån aktivitetsteori och transformativ agens. Exempel kommer från utbildningssektorn där så väl små barn som vuxna involveras. Konkret handlar det om så kallad “warping” genom skapadet av digitala sagor utifrån DigiHowmetoden och Strömdstadsmodellen med spridning av kunskap mellan komvuxelever och förskolan samt vidare spridning till andra professionella grupper i kommunen. Den kunskap som exemplen handlar om sätter fokus på digital kompetens och språkutveckling.

Föreläsare:
Fil. dr Maria Spante, Universitetslektor, docent på avdelningen för informatik, institutionen för Ekonomi och IT, Högskolan Väst.

Maria deltar i projektet FAM, få alle med, som är ett Interreg-projekt för att skapa och testa metoder för att hindra skolavhopp.