INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Textival – Författarsamtal i NOHABs smedja

Datum 29.03.21
Tid 17:00
Plats Online från NOHABs smedja, Trollhättan
Arrangör Textival
Medverkande Karin Nilsson, Henrik Olsson, Katarina Leppänen
Hudveck på tork över dottercellers lockrop – Allt som skiner är slitage

I Textivals nya programserie Allt som skiner är slitage bjuder vi in till samtal och läsning på NOHABs smedja i Trollhättan och programpunkten Hudveck på tork över dottercellers lockrop. Den 16 mars bjuder vi in till digital vandring, läsning och ett samtal kring arbete, reproduktion och identitet; hur arbetet blir en del i ett varv av valkande händer över generationer – präglade av slitage, värme och polerande. Vi vill berätta om de händer som i generationer dragit, knåpat och byggt upp samhället kring platsen, och sätta det i relation till arbete, litteratur och den identitet som reproduceras genom de bägge. Medverkar gör Karin Nilsson och Henrik Olsson från NOHABs smedja. Samtalsledare är Katarina Leppänen.

På grund av COVID-19 genomförs programpunkten digitalt och kommer livestreamas via våra sociala medier med start klockan 17.00 den 29 mars.

I Textivals nya programserie Allt som skiner är slitage varvas historieskrivning in i ett möte med plats och låter mänskliga rättigheter möta samtida poetiska och litterära rum. Under fem kvällar bjuder vi in lokala utövare och relevanta litterära aktörer för att undersöka olika aspekter av arbete, arbetsplatser, kroppars rörelser och möten i relation till platsens karaktär.

Syftet med programserien är att undersöka det som finns bakom det först synliga; det som skiner igenom, det som tynger eller med nöjdhet undanhålls, de hemligheter som platser och kroppar kan hålla och hur de syns i sin osynlighet. Vi vill lyfta de sorger, men också den värme och glädje, som övergivna platser lämnat och se nya berättelser som kommer ur nedlagda, glömda eller nyupptäckta före detta eller fortfarande aktiva, arbetsplatser.

Upplägget består av två delar; dels bjuds det till varje tillfälle in en person som har historisk sakkunskap om just den arbetsplats och miljö som valts ut till att hålla en föreläsning. Dels bjuds en författare/poet/textbaserad konstnär in att förhålla sig till platsen. Resultatet av detta möte presenteras under kvällen i form av en läsning och ett gemensamt modererat samtal.

Textival.org >
Textival på Facebook >
Länk till evenemanget på Facebook >