INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Spring Craft 2019

Datum 24.05.19
-26.05.19
Plats NOHAB:s smedja, Innovatum, Trollhättan
Spring Craft 2019 i NOHAB:s smedja i Trollhättan! Se järnsmide och metallskulptur. Spana in gerillasmidet. Lystna till klangerna kring städen och Trollhättans kulturhistoria. En internationell smidesfest för alla ”järnstollar”. Evenemanget är öppet för allmänheten. Passa på, pröva på, att smida själv!

LÖRDAG 25/5

Gerillasmide
Under hela dagen på platser i nära anslutning till NOHAB:s smedja.

Demosmide
Med fritt valt smide pågår under dagen som tvåtimmarspass från kl. 10:00-18:00 vid två stationer.

Pröva på smide
Från klockan 10:00-17:00 kan alla som vill prova på i smedjan.

SÖNDAG 26/5

Rundvandring
Gemensam rundvandring bland gerillasmidesplatserna och presentation av idéer och tankar bakom dessa. Vandringen börjar kl. 11:00 utanför smedjan.

Arrangemang som pågår under hela Spring Craft:

  • Fotoutställning av Anders Andersson som har dokumenterat det mesta om Spring Craft sedan 2014
  • Filmen ”7 kilo järn” visas i Annexet
  • Utställning i galleriet av Stenebyskolans elever
  • ”Järnstollarna” med Lejf Stark visar och berättar om järnframställning ur myrmalm
  • Försäljning av smidesverktyg som du inte behöver och/eller egna smidesalster. Vi står med bord men du får ta hand om försäljningen själv.

 

För mer information kontakta Ivan Dahlstrand Kamiyasu på info@ivanssmedja.se eller läs mer här.