INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Kulturarvsturism – energi för platsutveckling

Datum 25.01.23
-26.01.23
Tid 13:00
-16:00
Plats Textilmuseet i Borås
Arrangör Prisma Västra Götaland
Anmälan https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAZpIscTl8KjbQceN_OcMfdZiX9f3W1F-2mxk41q3dWMvPHlUJwtjNyLo9KfPyYlERpKLSE&ln=swe
Välkommen till Borås och Textilmuseet för en nationell konferens om kulturarvsturism. Ta del av presentationer, diskussioner och aktuella exempel från ett växande fält.

Kulturarvsturism är högaktuellt med växande potential inom besöksnäringen, men brottas med vissa utmaningar. Konferensens initiativtagare Prisma Västra Götaland menar att kulturarvet behöver besöksnäringens kompetens för attraktionsskapande och ökade intäkter, men likaså behöver besöksnäringen kulturarvet för att skapa nya narrativ och ett vidgat besöksfält. Konferensen syftar till att bidra till ökad interaktion och kunskapsutbyte mellan parterna genom att synliggöra kulturarvet som resurs i besöksnäringen. Det sker genom ett program  med fokus på utmaningar och potential, goda exempel och ett problematiserade av området via namnkunniga föreläsare.

Konferensen anordnas av Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för industrisamhällets kulturarv, tillsammans med Turistrådet Västsverige.

Läs hela programmet och anmäl dig här.

Vi som står bakom Prisma Västra Götaland: Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum Science Center, De kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbund, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund, Västergötlands hembygdsförbund, Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst, NAV – Industri och arbetslivsmuseer i Väs, Bohusläns Museum, Västergötlands Museum och Studieförbundet Vuxenskolan.