INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

Få hjälp med att presentera ditt besöksmål

Datum 26.02.19
Tid 10:00
-15:00
Plats Borås Textilmuseum
Arrangör Innovatum Kulturarv, NAV och Prisma Västra Götaland
Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi att praktiskt öva tillsammans, på hur du enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats – så besökare vill komma till just er!

Målet med dagen är att ni ska få hjälp med att ta fram en kort presentation som ni kan använda er av för att på ett professionellt sätt kunna sälja er verksamhet till turismaktörer i er närhet.

Kursen riktar sig till bland annat föreningar som vill få hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med turismaktörer.

Program
10:00 Kaffe och inledning
10:15 Genomgång av Borås turistbyrå
11-12 Workshop, arbeta fram presentationer i smågrupper
12-13 Lunch på egen bekostnad
13:00 Förbereda presentation
13:15 Alla gör en presentation för varandra och får coachning
14-15 Nästa steg – vilken hjälp vill vi ha med att nå ut med vårt sälj – samtal

Utbildningen är kostnadsfri. Ni får med fördel komma flera deltagare från samma förening.

NAV >
PrismaVG >