INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

Aktivitetsdatumet har passerat

Bilsamhället som kulturarv och framtid

Datum 07.02.19
Tid 09:00
-12:00
Plats Volvo Museum, Göteborg
Arrangör Prisma Västra Götaland
Medverkande Per Lundin och Paul Welander
Välkommen till ett seminarium om bilismen betydelse och bilens roll i samhällsutvecklingen, historiskt och i framtiden. Genom några olika perspektiv belyser seminariet både bilismens framväxt och konsekvenser liksom hur framtidens bilism kan se ut.

Bland talarna finns Per Lundin, Biträdande professor i teknikhistoria på Chalmers samt Paul Welander, Senior Vice President på Volvo Cars.

Bilen och bilismen har under efterkrigstiden radikalt förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva, Bilismen har format den fysiska planeringen för stadsutveckling och byggande, den har möjliggjort pendling, friluftsliv och transporter som knutit samman människor och platser på helt nya sätt. Bilen har också blivit en ikon, en symbol för det nya moderna samhället. Hela produktionssystemet inom biltillverkning har också haft en grundläggande betydelse för hela samhällets organisering och våra tankemönster.

På vilket sätt håller bilens roll i samhället att förändras idag och hur kommer detta påverka platsers utveckling och vårt sätt att leva?

Seminariet arrangeras av Prisma Västra Götaland.

Program
• Kaffe
• Inledning – Prisma Västra Götaland
• Bilsamhällets framväxt och konsekvenser, Per Lundin, Chalmers.
• Jobba, Leva, Bo. En fotoutställning med Jens S. Jensens volvodokumentation, Mats Sjölin, Göteborgs Stadsmuseum.
• Industriarkiv som kulturarvsresurs, Johannes Daun, Landsarkivet.
• Framtidens bilism, Paul Welander, Senior Vice President på Volvo Cars.
• Avslutande diskussion
• Lunch (på egen bekostnad)

Efter seminariet finns möjlighet till en guidad tur på Volvomuseet.

Prisma Västra Götaland
Prisma Västra Götaland är den digitala arenan för regionens fantastiska industriella kulturarv och samhällsutveckling. Bakom Prisma Västra Götaland står ett brett nätverk av olika aktörer som samarbetar kring industrisamhällets kulturarv.

Bakom samverkan står NAV, Hembygd Väst (Bohusläns Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Göteborgs Hembygdsförbund och Västergötlands Hembygdsförbund), Riksarkivet/Landsarkivet Göteborg, Västarvet, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås samt Maritimt i Väst.

Prisma Västra Götaland >
Volvo Museum >