INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

Äntligen Sommarlov på Innovatum Science Center!

Datum 22.06.20
-16.08.20
Plats Innovatum Science Center
Äntligen Sommarlov på Innovatum Science Center! Det firar vi med aktiviteter för hela familjen ända fram till skolan börjar. Oavsett om du semestrar på hemmaplan eller har vägarna förbi Trollhättan finns det mycket att göra för hela familjen: robotprogrammering i LEGO Mindstorms style, experiment med lysande växter, pop-up shower, Shufflebot, hästsimulator och utomhusaktiviteter på grässlänten vid loket. Vad vill du börja med? Valet är ditt!

OBS! Vi håller öppet hela sommaren med våra sommaröppettider kl. 10-17, dock med den rekommenderade begränsningen av besökskapaciteten på 50 besökare. Detta kan innebära kö och väntelista.

För dig som vill upptäcka och utforska sommarlovsaktiviteterna på Innovatum Science Center men samtidigt inte missa showen i Smedjans unika miljö, eller familjeaktiviteterna på Gården Åker har vi samlat ihop all information du behöver så du kan uppleva årets skönaste dagar på bästa sätt.

Kombinera upptäckarglädje med utomhus vattenlek vid loket, en läskande slush i en inspirerande industrimiljö med Saab Car Museum i bakgrunden och en utflykt i det unika Fall- och slussområdet med sommarparadiset för hela familjen på Gården Åker.

Klicka här för att komma till Innovatum Science Centers sommaraktiviteter! >
Klicka här för att komma till guiden om vad du kan göra på Innovatum med omnejd i sommar! >

Finally: Summer Vacation at Innovatum Science Center!
We celebrate that with activities for the whole family until the school starts again. Whether you are vacationing at home or visiting Trollhättan, there is much to do for the whole family: robot programming in LEGO Mindstorms style, experiments with luminous plants, pop-up shows, Shufflebot, horse simulator and outdoor activities on the meadow by the locomotive. What do you want to start with? The choice is yours!

For those of you who want to discover & explore the summer holiday activities at Innovatum Science Center but wont miss the show in the old smithy´s unique environment, or the family activities at Gården Åker, we have gathered all the information you need so that you can experience the most beautiful days of the year.

Combine exploring joy with outdoor water play by the locomotive, a refreshing slush in an inspiring industrial environment with Saab Car Museum in the background and an trip to the unique Fall and lock area with the summer paradise for the entire family at Gården Åker.

Click here to get to Innovatum Science Center’s summer activities! >
Click here to get to the guide on what you can do at Innovatum and its surroundings this summer! >

Our opening hours during the summer are 10.00 – 17.00. Due to the recommended restrictions concerning the number of visitors at the same time (50) there might be queuing and a waiting list.