INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt • Tis 11-14 • Ons-Sön 11-16
Logotyp "Innovatum Science Center"

Vattenskolan i Trollhättan

Kemi: Undersökning, vatten, tekniska system, miljö

Workshop 1
Det finns flera olika anledningar till att vårt vatten kan bli förorenat. Giftiga utsläpp från företag eller gruvor, elektronik från returstationer som läcker flamskyddsmedel, eller den egna borrade brunnen som fått in saltvatten eller innehåller för mycket järn. Då behöver man göra vattenprover för att se om vårt vatten har blivit förorenat.

I workshopen får eleverna arbeta i en labbmiljö och genom olika tillsatser spåra olika ämnen och lösa uppdragen.

Workshop 2
Detta är en workshop där eleverna får göra blindtester för att upptäcka vilket vatten som är det godaste.

Vi smaksätter också kranvatten med enkla ingredienser så det blir ännu godare.

Denna aktivitet är framtagen i samarbete med Trollhättan Energi- som också deltar med sin personal vid varje tillfälle.

Trollhättan Energi bekostar busstransport för elever i Trollhättan.

Max tidåtgång: 2,5 min.
Max antal deltagare: 32 st.
Rekommenderad årskurs: 4-9
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i kemi år 4-6
• Vattnets egenskaper och kretslopp.
• Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Centralt innehåll i kemi år 7-9
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.
• Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mätning och identifikaämnen
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.
• Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.