Räkna med Rut

Matematik: Upplevelse, begrepp och räkning

Välkomna till ”Räkna med Rut” – en interaktiv föreställning om matematik för förskolan. Barnen får träffa tvillingarna Sara och Leo som hjälper Rut att räkna. Med fantasins hjälp och pedagogen Rut får de stora dockorna Sara och Leo liv. Barnen får möjlighet att upptäcka och utforska många olika delar av matematiken så som sortering, mönster, lägesord, mätandets idé men också matematiken i omvärlden. I lärarhandledningen får du som pedagog läsa om vilken ”matematik” som finns i föreställningen samt förslag på hur ni kan fortsätta jobba i förskolan.

Max tidåtgång: 45 min.
Max antal deltagare: 20 st.
Rekommenderad årskurs: 4-5 år samt förskoleklass
Kopplingar till kursplaner

Lpfö18 Mål och riktlinjer
• Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
• Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Centralt innehåll för förskoleklassen
• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.