INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt • Tis 11-14 • Ons-Sön 11-16
Logotyp "Innovatum Science Center"

Med paddan i skogen

NO: Arter, undersökning, digitala verktyg, utomhuspedagogik

I detta utomhusprogram får eleverna använda digitala verktyg i undersökningar av en skog. Fältarbetet handlar om att titta närmare på mossor och lavar med hjälp av mikroskop och Ipads. Eleverna får på ett enkelt sätt gruppera och namnge sina funna arter. De får också genom övningarna en förståelse för att alla olika typer av organismer är viktiga för att jordens ekosystem ska fungera.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 20 st.
Rekommenderad årskurs: 1-3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i NO i årskurs 1-3
• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
• Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.