HållBara ihop

Biologi, kemi, samhällskunskap: Undersökningar, kreativitet och globala målen

Hållbara ihop är ett laborativt program som handlar om de utmaningar världen står inför och som vi alla måste hjälpas åt att lösa. Det utgår ifrån FNs 17 globala mål där varje mål har en praktisk uppgift som utförs i grupp. Eleverna får en kort introduktion till hållbar utveckling och globala målen. De får även se kortfilmer från företag i vårt område som arbetar med hållbarhet på olika sätt. Vi avslutar med en samarbetsövning som sammanfattar budskapet; HÅLLBARA IHOP!

Detta program har tagits fram i projektet Kraftledningar som har som syfte att visualisera näringslivet och ge eleverna förståelse för att de kan bidra till förändring i samhället genom att göra kloka och välinformerade utbildnings- och yrkesval. Förbered gärna eleverna inför besöket genom att prata om de globala målen och hållbar utveckling-begreppet.

Max tidåtgång: 75 min.
Max antal deltagare: 30 st.
Rekommenderad årskurs: 6-9
Kopplingar till kursplaner

Ur skolans värdegrund och uppdrag:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Centralt innehåll Samhällskunskap i årskurs 7-9
• Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa

Centralt innehåll Biologi i årskurs 7-9
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.