INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Mån Stängt • Tis 11-14 • Ons-Sön 11-16
Logotyp "Innovatum Science Center"

Glödande friktion – eldens kemi och historia

Fysik, kemi, idrott och hälsa: Elden, människans historia, teknikutveckling, friluftsliv, utomhuspedagogik

Hur ser människans beroende och användande av elden ut genom historien? Vilka metoder för att kontrollera och skapa eld har mänskligheten utvecklat och vilka används än idag?

Efter samtal kring dessa frågor får eleverna testa på olika metoder för att skapa eld genom friktion.
Programmet äger rum på Gården Åker vid Gamle Dal i Trollhättans slussområde och har inslag av kulturhistoria och friluftsliv.

Max tidåtgång: 90 min.
Max antal deltagare: 25 st.
Rekommenderad årskurs: 4-9
Kopplingar till kursplaner

År 4-6
• Idrott och hälsa: Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider
• Fysik: Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer
• Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

År 7-9
• Idrott och hälsa: Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider