INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: Stängt 12-20 juni
Logotyp "Innovatum Science Center"

EV3: Robotmatte

Teknik och matematik: Programmering, mätning och problemlösning

En person är skadad och måste räddas omedelbart. Vi måste skicka in vår EV3-robot i det farliga området. Vi använder matematik för att lösa problem med att få vår robot att komma till rätt plats!

Här lär vi oss grunderna i robotprogrammering.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 5 till gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 4-6
• Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 7-9
• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
• Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 7-9
• Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
• Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
• Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.