INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER Måndag Stängt Tisdag-Söndag kl. 11-16

EV3: Expedition Mars

Teknik och matematik: Programmering, sensorer och problemlösning

Vår marsexpedition har stött på problem. Det er uppgift att lösa dessa.

Till er hjälp har ni våra EV3-robotar, som ni får programmera och utrusta på lämpligt sätt. Det är bråttom för syret håller på att ta slut!

Under programmet går vi kortfattat igenom vad en robot är och lär oss grundläggande programmering.
Här kan man återkomma vid flera tillfällen och fördjupa sina kunskaper t.ex. genom att använda sensorer.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: 5-gymnasiet
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 4-6
• Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 7-9
• Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
• Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 7-9
• Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
• Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.