Cirkus Escape

Utmana eleverna i ett digitalt escape room!
OBS! Endast på distans.

Låt eleverna få utforska cirkusen och försöka lösa kluriga utmaningar under en timme. Samarbete, kreativitet och problemlösning tränas! Eleverna behöver tillgång till dator.
För årskurs 4-6.

OBS! Endast på distans.

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: Obegränsat st.
Rekommenderad årskurs: 4-6
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 4-6
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Centralt innehåll i Svenska i årskurs 4-6
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.