Bluebots

Teknik och matematik: Programmering, symboler och begrepp

Blue-Bots: Rutor, regler och robotar

Eleverna får genom olika övningar en större förståelse för programmering och robotar. I övningarna finns en progression mot mer avancerat innehåll.

Kan eleverna programmera sin lärare att gå till skatten? Eleverna får träna sig i att använda symboler, följa och ge instruktioner, lösa problem och samarbeta.

När eleverna mött programmeringens grundläggande principer får de möta de glada Blue-botarna. Dessa robotar ska programmeras att utföra olika uppdrag i staden.

Som avslutning bjuder Blue-botarna upp till dans!

Max tidåtgång: 60 min.
Max antal deltagare: 16 st.
Rekommenderad årskurs: Förskoleklass-3
Kopplingar till kursplaner

Centralt innehåll i Teknik i årskurs 1-3
• Styrning av föremål med programmering

Centralt innehåll i Matematik i årskurs 1-3
• Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.