INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: All dagar kl. 10-17
Logotyp "Innovatum Science Center"
Illustrerande handling från Trollhättans Föreningsarkiv. Protokoll från 1897 ur Trollhättans Sångsällskaps arkiv.

Mer av Trollhättans föreningshistoria räddad i Sjuntorp – och redo för fler insatser!

Tack vare en historieintresserad eldsjäl i Sjuntorp finns nu än mer av Trollhättans rika föreningshistoria räddad för framtiden. PRO Upphärad-Sjuntorps kvarvarande arkiv har efter föreningens nedläggning lämnats till föreningsarkivet.
PRO Upphärad-Sjuntorps kvarvarande handlingar

För några veckor sedan hörde en person av sig till Trollhättans Föreningsarkiv efter att läst på föreningsarkivets webbsidor. Var det så att man kunde lämna in kvarvarande handlingar efter en nedlagd förening? Så var, och är, absolut fallet. I början av december 2022 gav sig Trollhättans Föreningsarkivs arkivarie Patrik Alexandersson i väg med bil för att hämta upp kvarvarande handlingar från en nedlagd förening i området. Denna gång i Sjuntorp.

Tack vare att Birgitta i detta fall, tidigare medlem i den nedlagda föreningen, hörde av sig till föreningsarkivet är nu alltså minnet av föreningen räddad för framtiden. Efter senare ordnande och förtecknande i föreningsarkivet kommer handlingarna att finnas tillgängliga för intresserad allmänhet i framtiden.

Är då en nedlagd förenings handlingar endast intressant för tidigare medlemmar i föreningen, eller de med lokal anknytning?

Lokalhistoriskt intresserade är visserligen en viktig målgrupp. Men intresse finns från andra platser också. En förening likt denna återfinns till exempel ofta bland föreningar vars arkiv släktforskare runtomkring i landet eftersöker. Kanske har man en släkting som varit aktiv i föreningen en längre tid, för länge sedan. Detta kan alltså vara just den pusselbiten denne söker. Därtill pågår akademisk forskning ständigt i de mest varierande fält – detta arkiv i föreningsarkivet kan i framtiden utgöra viktigt material för en studie.

Mer om Trollhättans Arkivförenings arbete för att rädda nedlagda föreningars arkiv

Genom bland annat sitt mycket goda kontaktnät, deras engagemang i föreningslivet och deras ambassadörsverksamhet verkar styrelsen i Trollhättans Arkivförening för att locka fler aktiva föreningar att bli medlemmar i Trollhättans Arkivförening. Som föreningsmedlem får föreningen tillgång till lämplig långtidsbevarande plats för handlingarna i föreningsarkivet på Innovatum Science Center samt praktisk hjälp och råd av föreningsarkivets arkivarie.

Ett av målet för arkivföreningens verksamhet är också att arbeta för att fler nedlagda föreningars handlingar räddas. Både för föreningar som nyligen lagts ned, men också i högsta grad för de föreningar som lagts ner för mycket länge sedan.

Hur kan vi få hjälp att rädda en nedlagd förening i Trollhättans historia?

Vi hoppas att ovanstående ytterligare lyckliga exempel kan vara inspiration till att se sig omkring efter föreningshandlingar. Har du, en släkting, eller bekant varit medlem i en förening som numera är nedlagd? Kan det vara så att det finns kvarvarande handlingar från föreningen i en låda eller en pärm hos någon? Material som önskas doneras till föreningsarkivet för att rädda det och minnet av föreningen för framtiden?

Tipsa hemskt gärna vederbörande om Trollhättans Arkivförening och Trollhättans Föreningsarkiv aktiva arbete med att ta hand om materialet.

Kontaktuppgifter finner du här.

Ytterligare tips!

Vi ser att våra webbartiklar om Trollhättans Föreningsarkiv, till exempel reportagen från Arkivens Dag vi skrivit genom åren, når ut även utanför vårt lokalområde.

Vi vill därför tipsa att om du bor på annan plats i landet, men kan tipsa om nedlagda föreningars kvarvarande handlingar – ta gärna kontakt med ditt lokala föreningsarkiv. Föreningsarkiv finns i de flesta av landets kommuner. Ibland servar ett föreningsarkiv flera omkringliggande kommuner, såsom till exempel i vårt närområde Bohusläns föreningsarkiv.

Goda nyheter

Innovatum Science Center
17.07.24
Innovatum Science Center
11.07.24
Innovatum Science Center
10.07.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Projekt
26.06.24