INNOVATUM SCIENCE CENTER • TEL 0520-28 94 00 • ÖPPETTIDER: All dagar kl. 10-17
Logotyp "Innovatum Science Center"
gkn-flygmotor-1930-1955-25ar-ur-gkn-aerospace-sweden-abs-historiska-bildarkiv

Historiens vingslag – ytterligare historiska flygmotorbilder från GKN Aerospace nu i Innovatums bildarkiv på webben

Genom arkivets samarbete med GKN- och Flygmotorveteraner finns nu ytterligare flyghistoria att ta del av ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildskatt, som förvaltas av arkivet här på Innovatum. 55 nya bilder finns nu upplagda i Innovatums bildarkiv på webben.

I detta urval – fokus på lokal- och teknikutveckling samt jubileum
Denna gång vänder vi blicken framförallt mot 1950- och 1960-talet. Som känt mycket expansiva år för Trollhättans industrier, och inte minst flygmotorindustrin.

I Innovatums bildarkiv på webben kan du nu ta del av bilder från besöksdagarna från invigningen av Flygmotors bergverkstad, titta på bilder från 25-års-jubileet år 1955 och ta del av de första bilderna från den nyinvigda datahallen. Passa även på att ta del av bilder från ritkontoret, ritningsarkivet, några av de första kopiatorerna och också några miljöbilder från 1950-talets cykel- och bilpendlande till Flygmotor. Och mycket mer!

Urvalet av bilder sker som tidigare i samarbete mellan arkivet och GKN- och Flygmotorveteraner, samt med GKN Aerospace Sweden AB.

GKN- och Flygmotorveteraners arbete med samlingen
Arbetet med urvalet med bilderna har som nämnts genomförts tillsammans med den bildade GKN- och Flygmotorveteranarkivgruppen som återkommande haft möten här i arkivets forskarsal på Innovatum Science Center.

Stort tack riktas till Börje, John Gustaf, Lennart, Ola och Ulf, som dessutom utöver bildurval och tilläggsmetadata också på andra sätt hjälper till med arbetet med den historiska samlingen.

Med tanke på världssituationen, är vi nu glada att kunna publicera detta urval som gjordes under senvinter och tidiga våren – innan de återkommande mötena här på plats tillfälligt fått ersättas med digital avstämning. Mer historiska bilder från gruppens urval kommer upp inom en mycket snar framtid, och arbetet med GKN- och Flygmotorveteranarkivgruppen fortsätter. Förhoppningsvis också inom en snar framtid här på plats.

Vi önskar mycket nöje med att titta på de nu tillagda historiska bilderna.

Mer information om arkivets arbete med de historiska bilderna
Tidigare publicerad webbartikel kring arkivet på Innovatums arbete med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bilder finner du på länken här till höger.

Till höger finns också länken till bildarkivet, för att ta del av de nämnda historiska bilderna där.

Se de nya digitaliserade bilderna ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv på Innovatums bildarkiv

Goda nyheter

Innovatum Science Center
17.07.24
Innovatum Science Center
11.07.24
Innovatum Science Center
10.07.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Innovatum Science Center
28.06.24
Projekt
26.06.24