INNOVATUM SCIENCE CENTER
STADEN TROLLHÄTTAN

INDUSTRIHISTORIA

Monteringshallen - från delar till helhet
Från olika avdelningar på NOHAB (smedjan, maskinhallen, gjuteriet, plåtslageriet m.fl.) kom det till denna stora byggnad delar som sattes ihop och blev företagets produkter. Här monterades lok, dieselmotorer, turbiner eller någon av alla andra produkter som tillverkades på NOHAB.

Främst monterades lok och den magnifika byggnaden fördubblade faktiskt sin längd 1922 för att kunna arbeta med den stora Ryssordern, då NOHAB fick en beställning på 1000 lok från det nybildade Sovjetunionen.

Monteringshallen blev då hela 232 meter lång, vilket motsvarar längden på ca 4x fotbollsplaner! Ställ dig här på hörnet och spana in byggnadens längd och utseende.

Det kunde få plats upp till åtta lok på rad och det fanns fyra banor i bredd. Tänka sig att det kunde få plats 32 lok här inne samtidigt! Under arbetet med ryssordern gick produktionen på högtryck och 1924 lämnade 168 färdiga lok monteringshallen.

Byggnaden liknar tyska industribyggnader från samma tid. Det skulle vara funktionellt och pampigt. Och för att arbetarna skulle kunna göra ett bra jobb krävdes mycket ljus, därav de stora vackra fönstren.

Idag står inte längre några vattenturbiner eller lok här inne. Inte heller dieselmotorer. Men det finns gott om andra motorer. Bilmotorer.

Här inne finns Saabs Car Museum med sin fantastiska historia och över 50 olika bilmodeller. Om du går in på museet kan du fortfarande se hur byggnaden är konstruerad med traverser och takfönster för att klara av den storskaliga monteringen som i nästan 100 år skedde i bygganden.

Hallen byggdes 1918 som två långskepp efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson.

STADEN TROLLHÄTTAN
Industrihistoria

Ta reda på mer: