Prisma Västra Götaland

Museiresan

Bygga, putsa, mata, städa, hämta, lämna, samla, fixa. Arbetsbiet stretar på. Biet visar oss hur viktigt arbete är. Arbete ger oss mat och hus. Arbete ger oss kunskap och gemenskap. Arbete får vårt samhälle att överleva. Arbete ger oss liv.

I projektet Museiresan får barnfamiljer följa ett arbetsbi på resa till olika arbetslivsmuseer runt om i Västra Götaland för att uppleva spännande aktiviteter eller lära sig något nytt.

I projektet ingår en grupp på 25 mycket olika arbetslivsmuseer runt om i Västra Götaland som alla vill satsa på att locka målgruppen barnfamiljer till sina museer. Museiresan har tagits fram för att förhoppningsvis vara en hjälp i att få fler barnfamiljer att besöka museerna. Arbetet med att ta fram aktiviteterna pågår under våren och öppnar till sommaren. För öppettider, se varje besöksmåls egen hemsida.

Om projektet

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är projektägare och står tillsammans med Innovatum Kulturarv och Studieförbundet Vuxenskolan för projektledning. Projektet har arbetats fram tillsammans med de deltagande museerna under 2019-2021. Syftet med projektet är att lyfta barn- och familjeaktiviteter och öka barn och ungas delaktighet i det lokala kulturarvet. Tillsammans lyfter vi varandra och hjälper barnfamiljerna att hitta till nästa äventyr.